Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ002894
AutorKrčmová, Marie
Titel

Běžná mluva východní Moravy

ErschienenJazyk a jeho užívání : Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného, Praha, FF UK ; 1996, s. 119-128
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Různé příspěvky dialektologické
Česká jazyková komunikace a sociolingvistika
Klassifikation (EN)Various dialectological contributions
Czech verbal communication and sociolinguistics
Schlagwörternářečí moravská; mluva běžná; čeština
Schlagwörter (DE)Tschechisch
AnmerkungCharakteristika běžné mluvy v této oblasti a její sociální funkce
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/2894
PURLCitation link