Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ002305
AutorHrdličková, Hana; Hrdlička, Milan
Titel

Spisovnost a nespisovnost ve výuce češtiny jako cizího jazyka

ErschienenSpisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 256-258.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Vyučování češtině. Teorie a metodika
Současný stav a organizace lingvistické práce v ČR
Klassifikation (EN)Czech teaching. Theory and methodology
The present organization of linguistics in the Czech Republic
Schlagwörtervyučování; čeština jako jazyk cizí; spisovnost; nespisovnost; čeština obecná
Schlagwörter (DE)Unterricht; Tschechisch als Fremdsprache; Schriftlichkeit; Nicht-Schriftlichkeit; Gemeintschechisch
AnmerkungVýsledky ankety, jak je potřebné učit se spisovnou a obecnou češtinu. Odpovídali zahraniční studenti
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/2305
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Předložky ve výuce češtiny jako cizího jazyka / Hrdlička, Milan
Využití prefixace a sufixace ve výuce češtiny jako cizího jazyka / Hrdličková, Hana
Role mluvnice ve výuce češtiny jako cizího jazyka / Hrdlička, Milan
K prezentaci mluvnice ve výuce češtiny jako cizího jazyka / Hrdlička, Milan
O komunikativnosti a "komunikativnosti"ve výuce češtiny jako cizího jazyka / Hrdlička, Milan
Napětí spisovnost - nespisovnost při studiu češtiny jako cizího jazyka / Gladrowová, Anneliese
Texty v učebnicích češtiny jako cizího jazyka / Hrdlička, Milan