Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ002276
AutorKnappová, Miloslava
Titel

Vlastní jména a spisovnost

ErschienenSpisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 150-153.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Obecné otázky a celkové práce
Klassifikation (EN)General works
Schlagwörteronomastika; spisovnost; antroponyma; hypokoristika; příjmení; toponyma; chrématonyma; čeština
Schlagwörter (DE)Onomastik (Namenkunde); Schriftlichkeit; Personennamen; Familienname; Ortsnamen; Chrematonyme; Tschechisch
AnmerkungVztah spisovnosti, oficiálnosti a legalizace vlastních jmen v antroponymickém, toponymickém a chrématonymickém systému
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/2276
PURLCitation link