Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ002271
AutorBachmannová, Jarmila
Titel

Nářeční prvky v současné komunikaci. (Na materiále ze severního Železnobrodska)

ErschienenSpisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 134-138
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jednotlivá nářečí
Klassifikation (EN)Particular dialects
Schlagwörternářečí severovýchodočeská; komunikace; čeština
Schlagwörter (DE)Kommunikation; Tschechisch
AnmerkungK udržování nářečních rysů ve čtyřech obcích na severním Železnobrodsku. Srovnání dvou vývojových stádií jazyka zachycených dvěma různými výzkumy (1. z počátku 70. let, 2. začal v r. 1993)
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/2271
PURLCitation link