Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ002227
AutorHausenblas, Ondřej
Titel

Vzdělaný člověk bez znalostí? Učenost versus moudrost

ErschienenInfocus, 2, č. 6-7, 1996, s. 118-119
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Kybernetika. Informatika
Klassifikation (EN)Cybernetics. Information science
Schlagwörtervěda informační; informace
Schlagwörter (DE)Information
AnmerkungCo může udělat knihovna, aby žákům usnadnila vzdělávání a přístup k informacím
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/2227
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Bez znalostí to nejde / Císař, Vladimír
Češtináři bez gramatiky? / Hausenblas, Ondřej
Bez toho, aby/že versus aniž / Svozilová, Naďa
Slovo kniha znamená učenost / Hlavsová, Jaroslava
Manuál pro učitele češtiny (pro cizince bez znalosti latinky) / Štindlová, Barbora
Moudrost věků. Lexikon latinských výroků, přísloví a rčení. 4. rozš. a přeprac. vyd / Kuťáková, Eva
Moudrost Etiopie. Amharská přísloví