Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ001998
AutorKrčmová, Marie
Titel

Interakce produktor - receptor při stylizaci textu

ErschienenSociolingvistické a psycholingvistické aspekty jazykovej komunikácie : Komunikáty z 2. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Banskej Bystrici 6.-8. 9. 1994. Diel 1, Banská Bystrica, Univ. M. Bela ; 1996, s. 64-70
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Pragmatika
Čeština ve společnosti a praxi
Spisovná výslovnost. Umělecký přednes. Jazyková kultura na divadle, v rozhlase, v televizi apod.
Klassifikation (EN)Pragmatics
Czech in society and practice
Literary pronunciation. Recitation. Language culture in the theatre, radio, etc.
Schlagwörterkomunikace; prostředky jazykové; adresát; kultura jazyková; čeština
Schlagwörter (DE)Kommunikation; Sprachmittel; Sprachkultur; Tschechisch
AnmerkungVolba přiměřených jazykových prostředků vzhledem k adresátovi, kultivovanost projevu
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1998
PURLCitation link