Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ001792
AutorHöppnerová, Věra
Titel

Interference v hospodářské němčině studentů ekonomie

ErschienenČasopis pro moderní filologii, 78, č. 1, 1996, s. 14-22
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Metodika a didaktika vyučování
Klassifikation (EN)Methodology and didactics of teaching
Schlagwörtervyučování; němčina; interference
Schlagwörter (DE)Unterricht; Deutsch; Interferenz
AnmerkungChyby (zvláště chyby způsobené vlivem mateřštiny) v písemných projevech studentů ekonomie, jejich příčiny, zdroje a působení interference v různých jazykových rovinách
Mediumarticle
URLwww.ceeol.com (homepage) Vol. 95, Iss. 1 (2013) -
www.ceeol.com (homepage) Vol. 91, Iss. 1 (2009) - Vol. 94, Iss. 2 (2012)
Bestand in Dtl.siehe in EZB-Suche
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1792
PURLCitation link