Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ001791
AutorDachtler, Petra
Titel

Konfrontační zkoumání ruských a českých termínů z oboru výpočetní techniky

ErschienenČasopis pro moderní filologii, 78, č. 1, 1996, s. 4-13
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Slovní zásoba. Terminologie
Terminologie technických a průmyslových oborů
Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací
Klassifikation (EN)Contacts of Czech with Slavonic languages
Vocabulary. Terminology
Terminology of technical and industrial fields
Contacts of Czech with non-Slavonic languages
Schlagwörterterminologie; technika výpočetní; čeština; ruština; studie porovnávací; anglicismy
Schlagwörter (DE)Terminologie; Tschechisch; Russisch; Vergleichsstudie; Anglizismen
AnmerkungZ hlediska lexikálně strukturního. Vztah obou jazyků k přejímkám z angličtiny, začleňování přejímek do lexikálního systému
Mediumarticle
URLwww.ceeol.com (homepage)
www.ceeol.com (homepage) Vol. 91 (2009) - Vol. 94 (2012)
Bestand in Dtl.siehe in EZB-Suche
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1791
PURLCitation link