Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ001790
AutorTrost, Pavel
Titel

Glosy k Tylově Fidlovačce

ErschienenČasopis pro moderní filologii, 78, č. 1, 1996, s. 2-3
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech
Dějiny lingvistické práce na území ČR (období starší, do roku 1848)
Klassifikation (EN)Language and style of particular authors, and/or of particular literary works
History of linguistics in the Czech territory (older period, till 1848)
SchlagwörterTyl, Josef Kajetán; jazyk autorský; obrana jazyka; němčina; čeština; komika
Schlagwörter (DE)Autorensprache; Deutsch; Tschechisch
AnmerkungMísto Fidlovačky v obrozeneckém boji o český jazyk. Komedie rozvíjí komiku, kterou jazyk vyjadřuje, i komiku, kterou jazyk vytváří
Mediumarticle
URLwww.ceeol.com (homepage) Vol. 95, Iss. 1 (2013) -
www.ceeol.com (homepage) Vol. 91, Iss. 1 (2009) - Vol. 94, Iss. 2 (2012)
Bestand in Dtl.siehe in EZB-Suche
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1790
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Poznámky a glosy
Glosy k vyučování českému jazyku jako cizímu / Čechová, Marie
Glosy archiváře Teplého k Sedláčkovu Místopisnému slovníku historickému / Cvrček, Jan Zdeněk
Tři glosy k článkům o vyjadřovacích schopnostech mládeže / Kostečka, Jiří
Tři glosy o Mikuláši Dačickém / Kolár, Jaroslav
Glosy a dodatky k Fialově edici písní z válek tereziánské doby / Maur, Eduard
Glosy ke staročeské právnické slovní zásobě / Jamborová, Martina