Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ001722
AutorČervenka, Miroslav
Titel

Literární artefakt

ErschienenObléhání zevnitř, Praha, Torst ; 1996, s. 40-78
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jazyk a styl v uměleckých dílech, žánrech apod.
Grafématika. Psaná podoba jazyka
Obecné otázky. Základní pojmy
Klassifikation (EN)Language and style of literary works
Graphemics
General works and basic concepts
Schlagwörtermluvenost; psanost; literatura; grafématika
Schlagwörter (DE)Sprachlichkeit; Schriftlichkeit; Literatur
AnmerkungJazyková a zvuková povaha literárního díla a využití různých typů písma v textu
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1722
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Teorie literární komunikace. Úvod do studia literatury / Štochl, Miroslav
Videoklip jako žánr literární / Zelinský, Miroslav
Hlaholský misál Vojtěcha Tkadlčíka: literární a jazykový experiment? / Vepřek, Miroslav
K typologii literární kritiky a literární vědy / Kautman, František
Literární věda
Literární věda
Literární věda