Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ001716
AutorČervenka, Miroslav
Titel

Utopír: jazykový horor a lyrická balada

ErschienenObléhání zevnitř, Praha, Torst ; 1996, s. 313-316
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech
Klassifikation (EN)Language and style of particular authors, and/or of particular literary works
SchlagwörterTopinka, Miloslav; jazyk autorský; neologismy; etymologie fiktivní
Schlagwörter (DE)Autorensprache; Neologismen
Anmerkung"Jazyková magie" v poezii M. Topinky, neologismy, zastaralé výrazy v jeho pojmenováních
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1716
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Horor a thriller / Novotná, Renata
Hlaholský misál Vojtěcha Tkadlčíka: literární a jazykový experiment? / Vepřek, Miroslav
Jazykový aspekt utváření chorvatské národní identity v 19. století / Šesták, Miroslav
Jazykový znak / Nekvapil, Jiří
Jazykový kurs
Jazykový koutek / Mudra, Jiří
Jazykový koutek / Mudra, Jiří