Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ001711
AutorJanda, Laura A.
Titel

Back from the brink: a study of how relic forms in languages serve as source material for analogical extension

Ort/VerlagMünchen: Lincom Europa
Jahr1996
Seiten215 s.
Spracheeng
ISBN3-89586-101-4
Klassifikation (CZ)Mluvnická stavba jazyka
Morfologie
Jednotlivé slovní druhy, jejich mluvnické kategorie a význam
Vzájemné kontakty mezi jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Klassifikation (EN)Grammatical structure of language
Morphology
Particular word classes, their grammatical categories and meaning
Contacts between Slavonic languages. Comparative contributions
Schlagwörterjazyky slovanské; studie porovnávací; morfologie; konjugace; deklinace; u-kmeny; koncovky; duál; čeština; polština; slovenština; slovinština; srbocharvátština; makedonština; bulharština; jazyky východoslovanské
Schlagwörter (DE)Slawische Sprachen; Vergleichsstudie; Morphologie; Deklination; Tschechisch; Polnisch; Slowakisch; Slowenisch; Bulgarisch
ReviewKordić, Snježana Strani jezici (Zagreb) 1997, 26, č. 4, s. 458-459.; Anstatt, Tanja Zeitschrift für Slavische Philologie 2000, 59, č. 1, s. 174-179.
AnmerkungPokus postihnout mechanismy historické analogie a její vliv na změny v jazyce (výskyt morfémů v nových rolích). 2. kap.: Analogické rozšíření -m v 1. os. sg. ve slov. jazycích, 3. kap.: Analogické rozšíření morfémů ze zaniklých paradigmat (rozšíření u-kmenových koncovek ve slov. jazycích), 4. kap.: Analogické rozšíření morfémů ze zaniklých kategorií (duálové koncovky ve slov. jazycích)
Mediumbook
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1711
PURLCitation link