Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ001702
AutorSvětlá, Jindra
Titel

Pot-pourri či potpourri?

ErschienenNaše řeč, 79, č. 1, 1996, s. 49-51
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Původ a význam jednotlivých slov a rčení
Klassifikation (EN)Origin and meaning of particular words and idioms
Schlagwörterslova přejatá; etymologie; význam; čeština
Schlagwörter (DE)Lehnwörter; Etymologie; Bedeutung; Tschechisch
AnmerkungVýklad o slovu přejatém z francouzštiny. K tomu též P. Loucká, Vesmír 1996, s. 535
Mediumarticle
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1702
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Design, či dizajn? Designer, designér, či dizajnér? / Čižmárová, Libuše
Čeština v síti: Psanost či mluvenost? O stylu e-mailového dialogu / Čmejrková, Světla
O neologii v odborné slovní zásobě francouzštiny / Světlá, Jindra
Jazyková situace a výuka mateřského jazyka v Belgii / Světlá, Jindra
Anglické výpůjčky ve francouzské terminologii / Světlá, Jindra
Členění odborného textu psaného a mluveného / Světlá, Jindra
K otázce vlivu překladů na současnou češtinu (na materiálu průvodce Švýcarskem) / Světlá, Jindra