Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ001697
AutorŠtícha, František
Titel

Křížení vět v češtině

ErschienenNaše řeč, 79, č. 1, 1996, s. 26-31
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Syntax
Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací
Klassifikation (EN)Syntax
Contacts of Czech with non-Slavonic languages
Schlagwörtersyntax; věty vedlejší; souvětí; predikát; čeština
Schlagwörter (DE)Syntax (Satzlehre); Tschechisch
AnmerkungPoznámky k opomíjenému jevu, kdy určení predikátu věty vedlejší je formálně začleněno do předcházející věty řídící, a tím i formálně, nikoli však obsahově, přiřazeno jejímu přísudku (typ Kam že to pojedeš? ). Podobná situace též v angličtině, francouzštině a němčině
Mediumarticle
URLnase-rec.ujc.cas.cz (homepage) ab Vol. 1, Iss. 1 (1917) bis Vol. 90, Iss. 5 (2007)
Bestand in Dtl.siehe in EZB-Opac
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1697
PURLCitation link