Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ001696
AutorHomolková, Milada
Titel

O slovese protiřečit

ErschienenNaše řeč, 79, č. 1, 1996, s. 21-25
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Původ a význam jednotlivých slov a rčení
Jednotlivá období, osobnosti, díla
Klassifikation (EN)Origin and meaning of particular words and idioms
Particular periods, personalities, works
Schlagwörteretymologie; význam; kalky; čeština stará; čeština
Schlagwörter (DE)Etymologie; Bedeutung; Alttschechisch; Tschechisch
AnmerkungPůvod a význam slovesa ve staré i nové češtině
Mediumarticle
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1696
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O staročeském slovese přěmoci (k integraci kalkových významů do lexikálně sémantických struktur) / Homolková, Milada
O slovese oslovovat / Čmejrková, Světla
O francouzském slovese limoger / Sojka, Pavel
Ešte raz o slovese preplatiť / Považaj, Matej
Tri poznámky o slovese preplatiť / Horecký, Ján
Znovu o slovese zmínit (se) / Šaur, Vladimír
O novém českém slovese lajkovat / Prokšová, Hana