Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ001693
AutorKraus, Jiří
Titel

Několik poznámek k pocitu jazykového ohrožení

ErschienenNaše řeč, 79, č. 1, 1996, s. 1-9
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Čeština jako národní jazyk
Česká jazyková komunikace a sociolingvistika
Spisovná výslovnost. Umělecký přednes. Jazyková kultura na divadle, v rozhlase, v televizi apod.
Klassifikation (EN)Czech as a national language
Czech verbal communication and sociolinguistics
Literary pronunciation. Recitation. Language culture in the theatre, radio, etc.
Schlagwörterdevalvace jazyka; jazyky ohrožené; situace jazyková; politika jazyková; kultura jazyková; čeština
Schlagwörter (DE)Sprachsituation; Sprachpolitik; Sprachkultur; Tschechisch
AnmerkungReakce na článek A. Sticha, NŘ 1995, s. 51-73. Obavy z ohrožení kvality jazyka, situace dnešní češtiny na území ČR. Zpracovány výsledky reprezentativního průzkumu z r. 1995. Rozpracovány čtyři okruhy problémů související s tématem ohrožení existence jazyka
Mediumarticle
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1693
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Několik poznámek k předmětu sociolingvistiky / Kraus, Jiří
Několik poznámek k metodologii Českého jazykového atlasu / Šipková, Milena
Několik poznámek k valenční syntaxi / Novotný, Jiří
Několik poznámek k lidové etymologii / Rejzek, Jiří
Několik poznámek / Nevole, Milan
K problematice jazykového purismu / Kraus, Jiří
Několik poznámek k interpretaci akkadských literárních textů / Prosecký, Jiří