Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ001680
AutorVrhel, František
Titel

Jazyk a obraz světa

ErschienenČeský lid, 83, č. 3, 1996, s. 221-227
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Etnolingvistika. Antropolingvistika
Filozofie jazyka. Logika a jazyk
Sémiotika. Obecná sémantika
Klassifikation (EN)Ethnolinguistics. Anthropolinguistics
Philosophy of language. Logic and language
Semiotics. General semantics
Schlagwörterantropolingvistika; etnolingvistika; jazyk; gramatika kognitivní; význam; lingvistika kognitivní
Schlagwörter (DE)Ethnolinguistik; Zunge; Bedeutung; Kognitive Linguistik
AnmerkungKognitivní hlediska v lingvistické antropologii a etnolingvistice. Shrnuty výsledky bádání amerických lingvistických antropologů a etnolingvistů
Mediumarticle
URLceskylid.avcr.cz (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1680
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Jazykový obraz světa a mediální obraz světa / Kępa-Fitura, Danuta
Obraz světa v jazyce. Sborník z příspěvků, které zazněly v jazykovědné sekci 18. ročníku česko-polské meziuniverzitní konference Univerzita Karlova - Uniwersytet Warszawski ve dnech 2.-4. května 2000 v prostorách FF UK Praha
Jazykový obraz světa a lingvodidaktika / Hádková, Marie
Domov v řeči. Mateřský jazyk jako (společný) obraz světa / Vaňková, Irena
Člověk a jazykový obraz (přirozeného) světa / Vaňková, Irena
Obraz světa v mateřském jazyce / Vaňková, Irena
Obraz světa v mateřském jazyce / Vaňková, Irena