Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ001575
AutorJankovič, Milan
Titel

Hrabalova poetika "zapisovatele"

ErschienenČeská literatura, 44, č. 2, 1996, s. 115-145
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech
Klassifikation (EN)Language and style of particular authors, and/or of particular literary works
SchlagwörterHrabal, Bohumil; jazyk autorský; styl autorský; čeština
Schlagwörter (DE)Autorensprache; Autorstil; Tschechisch
AnmerkungStylová rozrůzněnost v Hrabalových dílech Jarmark života a řeči, Inzerát na dům, ve kterém už nechci bydlet a Sešitek nerozlišující pozornosti
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1575
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Ze zápisníku zapisovatele / Hrabal, Bohumil
Poetika českého dějepisectví / Řepa, Milan
Poetika / Aristotelés
Poetika / Aristotelés
Nesoustavná poetika / Macurová, Naďa
Poetika a filologie / Hoskovec, Tomáš
Struktural'naja poetika / Mukařovský, Jan