Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ001572
AutorZeman, Jiří
Titel

Komiks jako specifický typ sémioticky heterogenních komunikátů

ErschienenStyl a tekst : Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Opole, 26 - 28.09.1995 r, Opole, Inst. filologii polskiej ; 1996, s. 199-204
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jazyk a styl v uměleckých dílech, žánrech apod.
Klassifikation (EN)Language and style of literary works
Schlagwörterkomiks; komunikáty; sémiotika
Schlagwörter (DE)Semiotik
AnmerkungSpecifické znaky komiksu, zejména jeho verbální složky
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1572
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Modlitba jako typ komunikátu / Göttlicher, Roman
Chatování jako specifický typ komunikace / Vejvodová, Jana
Časopisecké dopisy jako specifický způsob komunikace / Zeman, Jiří
Hra jako sémiotický koncept / Kořenský, Jan
Symbol a typ jako myšlenkové figury / Vaněk, Jiří
Televizní reklama jako sémiotický problém / Javorská, Monika
Verbální humor jako specifický fenomén / Kořenský, Jan