Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ001570
AutorČechová, Marie
Titel

Komunikát - text a styl

ErschienenStyl a tekst : Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Opole, 26 - 28.09.1995 r, Opole, Inst. filologii polskiej ; 1996, s. 43-47
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Lingvistika textu
Teorie stylu a obecné otázky stylistické
Lingvistika textu
Obecné otázky české stylistiky
Klassifikation (EN)Text linguistics
The theory of style and general questions of language style
Text linguistics
General works
Schlagwörterkomunikáty; lingvistika textová; stylistika; langue; parole; pragmatika; komunikace
Schlagwörter (DE)Textlinguistik; Stilistik (Stilkunde, Stillehre); Pragmatik; Kommunikation
AnmerkungDefinice základních pojmů, na základě popisu češtiny
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1570
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Komunikát a text / Čechová, Marie
Komunikát a text v relaci řeč a jazyk / Čechová, Marie
Text a štýl. K problematike literárnej komunikácie / Miko, František
Novalisova pohádka jako text a komunikát / Bartůňková, Jana
Text a promluva (komunikát). Terminologická poznámka / Hrbáček, Josef
Text, styl a překlad / Hrdlička, Milan
Styl, text, smysl. O slovesném díle Josefa Čapka / Mareš, Petr