Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ001569
AutorKořenský, Jan
Titel

Hra jako konstrukční princip teorie řeči a textu

ErschienenStyl a tekst : Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Opole, 26 - 28.09.1995 r, Opole, Inst. filologii polskiej ; 1996, s. 37-41
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Teorie a metodologie lingvistické práce
Filozofie jazyka. Logika a jazyk
Klassifikation (EN)The theory and methodology of linguistic work
Philosophy of language. Logic and language
Schlagwörterpostmodernismus; teorie lingvistické; řeč; komunikace; filozofie postmoderní
Schlagwörter (DE)Linguistische Theorien; Sprache; Kommunikation
AnmerkungPostmoderní filozofie v lingvistice
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1569
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Hra jako konstrukční princip textu / Doubravová, Jarmila
Slovo hra jako obrazné vyjádření a jako základní koncept v teoriích řeči / Kořenský, Jan
Hra jako sémiotický koncept / Kořenský, Jan
Znak a hra / Kořenský, Jan
Znak a hra / Kořenský, Jan
Multidisciplinární komunikace jako princip všeobecného vzdělávání / Slavík, Jan
Interpretace řeči a interpretace řečí / Kořenský, Jan