Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ001503
AutorTecl, Rudolf
Titel

Nejstarší české tištěné popisy města Tábora

ErschienenVýběr (České Budějovice), 33, č. 2, 1996, s. 90-95
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Varia
Klassifikation (EN)Varia
Schlagwörterkroniky; edice; čeština; latina
Schlagwörter (DE)Ausgabe; Tschechisch; Latein
AnmerkungV díle Eneáše Silvia, P. Stránského, B. Balbína, B. Zelenky (v latině), J. Schallera, J. Eiselta, J. G. Sommera, J. Trajera (v němčině). Česky z r. 1778 od J. Táborského a z r. 1829 (bez autora, převzato z čas. Jindy a nyní, s. 92-93). Doklad dobového jazyka
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1503
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Viditelné popisy. vizualita, sugestivita a intermedialita literární deskripce / Fedrová, Stanislava
Nejstarší české názvy prstů / Černá, Alena M.
Nejstarší české názvy kostela / Němec, Igor
Nejstarší české veršované legendy. Soubor rukopisných zlomků
Názvy a popisy jídel. Česky, italsky, anglicky, francouzsky. 3., přeprac. vyd
Problém tzv. nejstarší české věty / Dittmann, Robert
Nejstarší české mluvnici je 450 let / Kraus, Jiří