Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ001414
AutorThomas, George
Titel

Towards a history of modern Czech purism: the problem of covert Germanisms

ErschienenThe Slavonic and East European Review, 74, č. 3, 1996, s. 401-420
Spracheeng
Klassifikation (CZ)Dějiny lingvistické práce na území ČR (období starší, do roku 1848)
Dějiny lingvistické práce na území Československa (do roku 1945)
Dějiny lingvistické práce na území Československa a České republiky (období nejnovější, po roce 1945)
Příspěvky teoretické a obecné
Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací
Klassifikation (EN)History of linguistics in the Czech territory (older period, till 1848)
History of linguistics in Czechoslovakia (till 1945)
History of linguistics in Czechoslovakia and in the Czech Republic (since 1945)
Theoretical and general contributions
Contacts of Czech with non-Slavonic languages
Schlagwörterpurismus; spisovnost; vývoj; slova přejatá; germanismy; čeština; kultura jazyková; zásoba slovní; bilingvismus
Schlagwörter (DE)Schriftlichkeit; Entwicklung; Lehnwörter; Tschechisch; Sprachkultur; Wortschatz; Zweisprachigkeit (Bilingualismus)
AnmerkungProblematika purismu v češtině od národního obrození do současnosti. Časopis NŘ a jeho vliv na kultivaci jazyka. Rozbor přejímek z němčiny (slov, slovních spojení, vazeb). Srovnání české situace s jinými slovanskými jazyky, kde byl vliv němčiny podobně silný (slovinština)
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1414
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Linguistic purism / Thomas, George
The development of Slovak purism / Thomas, George
The Prague School theory of language cultivation or purism by the backdoor / Thomas, George
The legacy and limitations of Czech purism / Dickins, Tom
History of and popular attitudes towards names for the Czech-speaking territory / Čižmárová, Libuše
Germanisms in the Czech textile terminology (etymology and semantics) / Villnow Komárková, Jana
Modern Czech Studies