Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ001344
AutorSuchánková, Miroslava
Titel

K pětasedmdesátinám Antonína Satkeho

ErschienenVlastivědné listy, 22, č. 1, 1996, s. 38
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Personalia (jubilea, nekrology apod.)
Klassifikation (EN)Personal data (anniversaries and obituaries of linguists)
SchlagwörterSatke, Antonín; dialektologie; etnografie; folkloristika
Schlagwörter (DE)Dialektologie
AnmerkungDialektolog, folklorista, etnograf
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1344
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

K pětasedmdesátinám Miloše Dokulila / Daneš, František
Josefu Kolaříkovi k pětasedmdesátinám / Pastyřík, Svatopluk
K pětasedmdesátinám profesora Milana Jelínka / Karlík, Petr
Autoportrét češtináře. Miloši Hoznauerovi k pětasedmdesátinám / Nezkusil, Vladimír
Pernikářské formy ve sbírkách Slezského zemského muzea v Opavě (k rozvoji pernikářského řemesla v Opavě) / Suchánková, Miroslava
Vztah Antonína J. Puchmajera k ruštině / Svobodová, Jiřina
K jazyku domažlické kroniky Antonína Schnábla / Majtánová, Marie