Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ001164
AutorJirák, Jan
Titel

Neverbální komunikace

ErschienenJazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 78-79
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Nejazyková komunikace. Zoolingvistika
Klassifikation (EN)Non-verbal communication. Zoolinguistics
Schlagwörterkomunikace nejazyková; znak
Schlagwörter (DE)Nonverbale Kommunikation; Zeichen
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1164
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Neverbální komunikace / Tegze, Oldřich
Neverbální reklamní komunikace / Javorská, Monika
Asertivita a neverbální komunikace / Nosková, Milena
Neverbální komunikace dětí. Jak porozumět dítěti z jeho gest a mimiky / Doherty-Sneddon, Gwyneth
Neverbální komunikace při tlumočení? / Čeňková, Ivana
Řečová komunikace verbální a neverbální. Pro tlumočníky a průvodce ve sféře podnikání a cestovního ruchu / Lepilová, Květuše
Sociální komunikace / Jirák, Jan