Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ001155
AutorŠoltys, Otakar
Titel

Matematická lingvistika

ErschienenJazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 52-53
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Algebraická lingvistika
Kvantitativní lingvistika
Klassifikation (EN)Algebraic linguistics
Quantitative linguistics
Schlagwörterlingvistika matematická; lingvistika algebraická; lingvistika kvantitativní; slovníky frekvenční
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1155
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Matematická lingvistika / Osolsobě, Klára
Strojová lingvistika / Šoltys, Otakar
Textová lingvistika / Šoltys, Otakar
Matematická lingvistika a obecná teorie těsnopisných systémů / Kraus, Jiří
Matematická lingvistika na vysokoškolském technickém pracovišti v Curychu / Kraus, Jiří
Anglická matematická terminologie / Kuben, Jaromír
Kontrastivní lingvistika, translatologie a korpusová lingvistika / Čermáková, Anna