Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ001148
AutorŠoltys, Otakar
Titel

Jazyky světa

ErschienenJazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 36-38
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Typologie. Jazykové univerzálie
Klassifikation (EN)Typology. Language universals
Schlagwörterjazyky světa
AnmerkungPřehled o jazycích světa (genealogická klasifikace)
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1148
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Jazyky světa. Historie a současnost. [Nové, dopln. a uprav. vyd.] / Genzor, Jozef
Slovanské jazyky v ekonomickém, sociálním a politickém kontextu dnešního světa / Kořenský, Jan
Jazyky sveta v priestore a čase. 2., dopln. a preprac. vyd / Krupa, Viktor
Syntax / Šoltys, Otakar
Jazyková typologie / Šoltys, Otakar
Sémiotika / Šoltys, Otakar
Psycholingvistika / Šoltys, Otakar