Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ001144
AutorJirák, Jan; Šoltys, Otakar
Titel

Morfologie

ErschienenJazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 26-29
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Obecné otázky. Základní pojmy
Obecné otázky
Klassifikation (EN)General works and basic concepts
General works
Schlagwörtermorfologie; druhy slov; pády; kategorie mluvnické; čeština
Schlagwörter (DE)Morphologie; Tschechisch
AnmerkungČeské příklady
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1144
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Teorie komunikace / Jirák, Jan
Pravopis jako sociální fenomén / Jirák, Jan
Vokalický systém z hlediska sociální distinktivnosti. Příspěvek k výkladu úlohy řečové komunikace při identifikaci sociálního statusu / Jirák, Jan
Formální morfologie / Krčmová, Marie
Latinská morfologie / Psík, Richard
Jazyk ve společenském kontextu. Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd / Jirák, Jan
Jazyk ve společenském kontextu / Jirák, Jan