Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ001142
AutorNekvapil, Jiří
Titel

Synchronní a diachronní přístup k jazyku

ErschienenJazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 22-24
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Obecné otázky. Základní pojmy
Obecné otázky. Základní pojmy
Klassifikation (EN)General works and basic concepts
General works and basic concepts
Schlagwörterlingvistika synchronní; lingvistika diachronní
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1142
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Synchronní a diachronní studium jazyka / Jakobson, Roman
Synchronní a diachronní pohledy na literární antroponyma / Dvořáková, Žaneta
Synchronní a diachronní aspekty české onymie / Harvalík, Milan
Synchronní a diachronní pohled na jeden typ slovesné polysémie / Martínek, František
Synchronní, diachronní a srovnávací metoda v onomastice / Matúšová, Jana
Racionalistické modelování jako "nutné zlo"synchronní a diachronní lingvistiky / Komárek, Miroslav
Morfologické kategorie a procesuálně-komunikační přístup k jazyku / Kořenský, Jan