Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ001141
AutorNekvapil, Jiří
Titel

Langue - parole

ErschienenJazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 20-22
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Obecné otázky. Celkové práce
Klassifikation (EN)General works and basic linguistic concepts
Schlagwörterlangue; parole
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1141
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

On the interface between langue and parole / Sgall, Petr
Langue and Parole in Synchronic and Diachronic Perspective
Cudzie propriá vo slovenčine z hľadiska vzťahu parole - langue / Ološtiak, Martin
O skrytosti langue v korpusovém parole aneb k definici "kvantové lingvistiky" / Štícha, František
Parole contro. La rappresentazione del diverso nella lingua italiana e nei dialetti / Faloppa, Federico
Vztah langue a parole v perspektivě "interaktivního obratu"v lingvistickém zkoumání [VztLangPar]. Sborník příspěvků z 3. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na FF UP ve dnech 14.-15. května 2002
Vers une analyse acoustico-phonétique de la parole indépendante de la langue, basée sur ALISP / Černocký, Jan