Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ001140
AutorNekvapil, Jiří
Titel

Systémové pojetí jazyka

ErschienenJazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 18-20
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Obecné otázky. Celkové práce
Klassifikation (EN)General works and basic linguistic concepts
Schlagwörterparadigmatika; syntagma; vzorce větné
Schlagwörter (DE)Syntagma, pl. Syntagmen
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1140
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

K pojetí jazykovědy u Karla Čapka / Nekvapil, Jiří
K valenčnímu pojetí skladby a pravopisné tradici v češtině / Nekvapil, Jiří
K valenčnímu pojetí skladby a pravopisné tradici v češtině / Nekvapil, Jiří
Vliv technicky zprostředkované komunikace na systémové a funkční vlastnosti přirozeného jazyka / Kořenský, Jan
Kvalitativní a kvantitativní systémové vztahy v slovní zásobě / Kraus, Jiří
Integrace komunikační a systémové výuky / Čechová, Marie
O původu jazyka / Nekvapil, Jiří