Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ001138
AutorNekvapil, Jiří
Titel

Vznik moderní jazykovědy

ErschienenJazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 14-16
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Obecné otázky. Celkové práce
Klassifikation (EN)General works and basic linguistic concepts
Schlagwörterlingvistika; teorie lingvistické
Schlagwörter (DE)Sprachwissenschaft (Linguistik); Linguistische Theorien
AnmerkungHistorie jazykovědy, hlavní směry (historicko-srovnávací j., mladogramatická etapa, strukturalismus)
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1138
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Cesty moderní jazykovědy. Jazykověda a automatizace
Interdisciplinarita jazykovědy / Nekvapil, Jiří
Rukopisy ve světle moderní jazykovědy / Enders, Julius
Poznámky k interdisciplinaritě jazykovědy / Nekvapil, Jiří
Fonologie v myšlenkové struktuře moderní jazykovědy / Leška, Oldřich
K pojetí jazykovědy u Karla Čapka / Nekvapil, Jiří
Některé mechanismy a možnosti interdisciplinarity jazykovědy / Nekvapil, Jiří