Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ001094
AutorOndruš, Šimon
Titel

Slovo šaš nepochádza z maďarčiny

ErschienenSlovenská reč, 61, č. 2, 1996, s. 80-84
Spracheslo
Klassifikation (CZ)SLOVENŠTINA
Původ a význam jednotlivých slov a rčení
Klassifikation (EN)SLOVAK
Origin and meaning of particular words and idioms
Schlagwörteretymologie; čeština; slovenština; jazyky slovanské
Schlagwörter (DE)Etymologie; Tschechisch; Slowakisch; Slawische Sprachen
AnmerkungJde snad o staré slovanské slovo, které v 10.-11. stol. převzala maďarština. Ekvivalenty v českých nářečích
Mediumarticle
URLwww.juls.savba.sk (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1094
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Krížalky / Ondruš, Šimon
Kokava: Koč: Choč. Ček: Čech: Čak: Čachol / Ondruš, Šimon
Indoeurópsky Schwebeablaut a slovanská etymológia / Ondruš, Šimon
Slovenské čúliť a české čulisný / Ondruš, Šimon
České a slovenské deriváty indoeurópsko-praslovanského slovesa keuH- : čuti 'pozerať, pozorovat' / Ondruš, Šimon
Morava - Moravany - Moravce - Zamarovce / Ondruš, Šimon
Ešte raz o genéze moravizmu-panonizmu v7sod7 / Ondruš, Šimon