Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ000793
AutorWallerstein, Immanuel
Titel

Jazyk vzdělanosti. Dopis číslo 3 předsedy Mezinárodní sociologické asociace z října 1995 členům ISA

HerausgeberPřel. Stehlíková, Jitka
ErschienenSociologický časopis, 32, č. 1, 1996, s. 111-113
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Pragmatika
Teorie vědeckého a odborného stylu
Klassifikation (EN)Pragmatics
The theory of scientific and special style
Schlagwörterkomunikace; jazyk vědy; jazyky jednací; multilingvismus
Schlagwörter (DE)Kommunikation
AnmerkungPerspektivy dorozumívání na vědeckých symposiích, vychází ze současné situace
Mediumarticle
URLsreview.soc.cas.cz (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/793
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

3. konference Mezinárodní asociace forenzních lingvistů / Musilová, Václava
10. konference Mezinárodní pragmatické asociace / Hirschová, Milada
13. října / Šofar, Jakub
Další číslo z řady Onomastica Slavogermanica / MR
Jazyk mezinárodní reklamy / Doležalová, J.
Mezinárodní seminář Jazyk totalitní a posttotalitní společnosti (Sofie, Bulharsko, 12.-13. 9. 1995) / Rangelova, Albena
Ad: Zpráva o vzdělanosti budoucích učitelů (LtN č. 35/1995) / Vondráková, Alice