Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ000780
AutorSkutil, Jan
Titel

20. uherskobrodské komeniologické kolokvium

ErschienenVlastivědný věstník moravský, 48, č. 1, 1996, s. 63-64
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Kongresy, konference apod. v ČR
Klassifikation (EN)Congresses, conferences, etc. in the Czech Republic
Schlagwörterzprávy; konference; Komenský, Jan Amos
Schlagwörter (DE)Nachrichten; Konferenz
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/780
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Komeniologické studie 1 / Patočka, Jan
Středověká veršovaná epika středních Čech v novodobých edicích 19. a 20. století / Skutil, Jan
Čtvrté trevírské kolokvium o kvantitativní lingvistice / Králík, Jan
Kolokvium mladých jazykovědců / tr
Polonistické kolokvium - úvod / Gladkova, Hana
6. mezinárodní paleobulharistické kolokvium / Švábová, Jana
Kolokvium o uličním názvosloví / Harvalík, Milan