Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ000778
AutorVermouzek, Rostislav; Vodička, Jaroslav
Titel

Rybníky a mlýny v povodí brněnské říčky Ponávky

ErschienenVlastivědný věstník moravský, 48, č. 1, 1996, s. 51-54
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jména zeměpisná pomístní
Materiálové příspěvky toponomastické
Klassifikation (EN)Minor place names
Material contributions to toponomastics
Schlagwörterhydronyma; názvy rybníků; názvy budov; čeština; anoikonyma
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Anoikonyme
AnmerkungJména rybníků a mlýnů v této oblasti
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/778
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Rybníky a mlýny v povodí Kuřimky / Vermouzek, Rostislav
Rybníky v povodí Mlýnského potoka na Českolipsku / Panáček, Jaroslav
Rybníky v povodí Bobřího potoka na Českolipsku / Panáček, Jaroslav
Rybníky v Těchobuzi / Nováková, Marie
Vznik a nejstarší historie vsi Říčky v Orlických horách / Šůla, Jaroslav
Červenokostelecké rybníky / Tajner, Karel
Rybníky na Blatensku / Sekera, Jiří