Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ000767
AutorToncrová, Marta
Titel

K výzkumu vídeňských Čechů

ErschienenNárodopisná revue, 6, č. 1, 1996, s. 23-25
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Vnější dějiny českého jazyka
Klassifikation (EN)Political history of Czech language
Schlagwörterdialektologie; jazyky izolované; čeština vídeňská
Schlagwörter (DE)Dialektologie; Isolierte Sprachen
AnmerkungZmínky o jazyce české menšiny ve Vídni
Mediumarticle
URLrevue.nulk.cz (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/767
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Výzkum mluvy vídeňských Čechů / Vojtová, Jarmila
Jazyk novin vídeňských Čechů / Vojtová, Jarmila
Mluva mladé generace vídeňských Čechů / Kloferová, Stanislava
Hlavní dialektismy v mluvě vídeňských Čechů / Balhar, Jan
K výzkumu slangů / Jaklová, Alena
K onomastickému výzkumu patrocinií / Kolařík, Josef
K výzkumu pravopisných dovedností / Krobotová, Milena