Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ000766
AutorMatuzsková, Jitka
Titel

Marie Damborská a lidové pověsti v jejím literárním díle

ErschienenNárodopisná revue, 6, č. 1, 1996, s. 18-19
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech
Klassifikation (EN)Language and style of particular authors, and/or of particular literary works
SchlagwörterDamborská, Marie; nářečí; jazyk autorský; čeština
Schlagwörter (DE)Mundart; Autorensprache; Tschechisch
AnmerkungJazyk a styl díla
Mediumarticle
URLrevue.nulk.cz (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/766
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Lidové pověsti z Ústeckoorlicka / Koudelková, Eva
Pragmatický aspekt v literárním překladu / Zehnalová, Jitka
K specifičnosti užití jazykových prostředků v literárním díle sester Tolstých / Trösterová, Zdeňka
Český utrakvistický humanismus v literárním díle Mikuláše Konáče z Hodiškova / Fernández Couceiro, Eduardo
Nejstarší pohádka světa: o sakrální frazématice v díle Marie Kubátové / Vondráček, Miloslav
Nejstarší pohádka světa: o sakrální frazeologii v díle Marie Kubátové / Vondráček, Miloslav
Tvář v lidové jazykovědě / Čmejrková, Světla