Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ000618
AutorDokulil, Miloš
Titel

Tvoření slov

ErschienenČeština - řeč a jazyk, Praha, ISV ; 1996, s. 78-133
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Tvoření slov
Klassifikation (EN)Word formation
Schlagwörterčeština; tvoření slov; derivace; zásoba slovní
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Wortbildung; Derivation; Wortschatz
AnmerkungObecně o tvoření slov, dále typy tvoření
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/618
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Tvoření slov v češtině. 1. Teorie odvozování slov / Dokulil, Miloš
Tvoření slov / Jelenová, Jarmila
Tvoření slov a produktivita / Ziková, Markéta
Tvoření slov skládáním / Bozděchová, Ivana
Lexikologie a tvoření slov. Cvičení z českého jazyka / Krobotová, Milena
Tvoření a stavba slov. Pro studenty bohemisty a učitele českého jazyka s cvičeními. 3., uprav. a rozš. vyd / Dejmek, Bohumír
Tvoření slov v češtině / Hubáček, Jaroslav