Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ000617
AutorČechová, Marie
Titel

Pojmenování a slovo

ErschienenČeština - řeč a jazyk, Praha, ISV ; 1996, s. 42-75
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Obecné otázky
Morfologie
Jednotlivé slovní druhy, jejich mluvnické kategorie a význam
Klassifikation (EN)General works
Morphology
Particular word classes, their grammatical categories and meaning
Schlagwörteronomaziologie; etymologie lidová; etymologie; zásoba slovní; frekvence; valence; druhy slov; čeština
Schlagwörter (DE)Onomasiologie; Etymologie; Wortschatz; Frequenz; Valenz (Wertigkeit); Tschechisch
AnmerkungTypy pojmenování, vymezení pojmu slovo, slovní druhy
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/617
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Slovo o významu slova slovo / Čechová, Marie
Charakter pojmenování cestovních kanceláří / Čechová, Marie
Slovo úvodem / Moldanová, Dobrava
Úvodní slovo / Čechová, Marie
Slovo k návrhu změn v systému vyučování českému jazyku a literatuře / Čechová, Marie
To pojmenování. / Žemlička, Milan
Apelativní pojmenování cest v nářečích / Racková, Marie