Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ000616
AutorHlavsa, Zdeněk
Titel

Zvuková a grafická stránka jazyka

ErschienenČeština - řeč a jazyk, Praha, ISV ; 1996, s. 29-41
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Fonetika
Fonologie
Grafématika
Pravopis: obecné otázky, dílčí příspěvky
Klassifikation (EN)Phonetics
Phonology
Graphemics
Orthography
Schlagwörterfonetika; fonologie; pravopis; diftongy; slabiky; přízvuk slovní; melodie; ortoepie; čeština; vokály; konsonanty
Schlagwörter (DE)Phonetik (Lautlehre); Phonologie; Rechtschreibung; Orthoepie; Tschechisch
AnmerkungPopis zvukové stránky jazyka (samohlásky, dvojhlásky, souhlásky, slabika, slovní přízvuk, melodie, ortoepie) a zásady českého pravopisu
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/616
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Zvuková stránka hornolužické srbštiny / Hůrková, Jiřina
Zvuková stránka souvislého projevu / Daneš, František
Grafická stránka korespondence Boženy Němcové / Adam, Robert
Zvuková stránka českého jazyka ve výuce na základní škole / Kubošová, M.
Zvuková stránka řeči ve veřejných projevech / Palková, Zdena
Zvuková stránka řeči ve veřejných sdělovacích prostředcích / Palková, Zdena
Zvuková stránka souvislé řeči v nářečích na Těšínsku. Fonetická studie / Romportl, Milan