Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ000615
AutorČechová, Marie
Titel

Obecné výklady

ErschienenČeština - řeč a jazyk, Praha, ISV ; 1996, s. 19-29
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Obecná problematika
Čeština jako národní jazyk
Klassifikation (EN)General works
Czech as a national language
Schlagwörterřeč; jazyk; bohemistika; čeština
Schlagwörter (DE)Sprache; Zunge; Bohemistik; Tschechisch
AnmerkungJednotlivé oddíly: 1. Řeč a jazyk, 2. Nauka o českém jazyku (jazykovědná bohemistika), 3. Charakteristika českého jazyka, 4. Útvary českého jazyka, 5. Zařazení češtiny mezi ostatní jazyky
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/615
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Obecné poučení o slohu / Hausenblas, Karel
Slovanské jazyky a jejich současný stav. K učivu obecné výklady o jazyce / Kvítková, Naděžda
Mystické výklady alfabéty / Chlup, Radek
Individuální a obecné ve zvukové stylizaci / Krčmová, Marie
Moravská místní jména. Výklady filologické / Škultéty, Jozef
Obecné zkratky / Cejnar, Jiří
Obecné a specifické v mluvě města Brna / Krčmová, Marie