Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ000560
AutorDavid, Milan
Titel

Svědectví o době předbělohorské v kázáních Mikuláše Krupěhorského

ErschienenVýběr (České Budějovice), 33, č. 1, 1996, s. 30-35
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jednotlivá období, osobnosti, díla
Klassifikation (EN)Particular periods, personalities, works
SchlagwörterKrupěhorský, Mikuláš; čeština doby střední; kázání
Schlagwörter (DE)Alttschechisch (1500-1780)
AnmerkungEvangelický kazatel píšící česky, četné ukázky textů (2. pol. 16. stol.)
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/560
PURLCitation link