Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ014859
AutorGrepl, Miroslav; Karlík, Petr
Titel

Cvičení z českého jazyka 1. Slovní druhy

OrtBrno
Jahr1995
Seiten100 s.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Mluvnice, učebnice, praktické příručky apod.
Jednotlivé slovní druhy, jejich mluvnické kategorie a význam
Klassifikation (EN)Grammars, textbooks, and manuals of Czech
Particular word classes, their grammatical categories and meaning
Schlagwörteručebnice; čeština; druhy slov; cvičení
Schlagwörter (DE)Lehrbuch; Tschechisch
Mediumbook
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/14859
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Cvičení z českého jazyka 2. Skladba / Grepl, Miroslav
Cvičení z českého jazyka 2. Určeno posluchačům Letní školy slovanských studií / Čejka, Mirek
Cvičení z českého jazyka. Morfologie / Kneselová, Helena
Cvičení z českého jazyka / Bergerová, Růžena
Cvičení z českého jazyka. Pravopis / Kalandra, František
Základní cvičení z českého jazyka. K přijímacím zkouškám na střední školy / Bergerová, Růžena
Diktáty a cvičení z českého jazyka / Šantrochová, Alena