Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ012877
Titel

Průvodce po rukopisných fondech v České republice 1. Rukopisné fondy zámeckých, hradních a palácových knihoven

HerausgeberRed. Kostlán, Antonín; Petr, Stanislav; Tošnerová, Marie
Ort/VerlagPraha: Archiv AV ČR
Jahr1995
Seiten208 s.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Lingvistické bibliografie vydané v České republice
Klassifikation (EN)Linguistic bibliographies published in the Czech Republic
Schlagwörterrukopisy; bibliografie; katalogy
Schlagwörter (DE)Handschriften; Bibliografie
ReviewPešek, Jiří, Český časopis historický 1996, 94, č. 4, s. 883-884.; Hlaváček, Ivan, Listy filologické 1998, 121, č. 3-4, s. 370-372.
Mediumbook
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/12877
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Průvodce po rukopisných fondech v České republice. 4. Rukopisné fondy centrálních a církevních knihoven v České republice
Průvodce po rukopisných fondech v České republice. 2. Rukopisné fondy archivů v České republice
Průvodce po rukopisných fondech v České republice 3. Rukopisné fondy muzeí a galerií v České republice
Mnohojazyčnost v České republice. Základní informace / Nekvapil, Jiří
Mnohojazyčnost v České republice. Základní informace / Nekvapil, Jiří
Průvodce po překladatelských poklescích / Mareš, Petr
Průvodce po literárním řemesle. Základy tvůrčího psaní / Hrdlička, František