Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ010683
AutorFučík, Bedřich
Titel

Setkávání a míjení

HerausgeberUspoř. Trávníček, Mojmír; Binar, Ivan
Ort/VerlagPraha: Melantrich
Jahr1995
Seiten440 s.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Kritická vydání textů apod.
Jazyková a stylistická problematika překladu. Obecné otázky
Klassifikation (EN)Critical editions of texts
Linguistic and stylistic problems of translation
Schlagwörtervydání kritická; překlady
Schlagwörter (DE)Kritische Ausgaben; Übersetzungen
ReviewŠrámek, Petr Lidové noviny (Praha) 1995,
AnmerkungObsahuje mj. oddíl K otázce českého překladu
Mediumbook
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/10683
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Brněnské etymologické setkávání / Nejedlý, Petr
Historie cikhájských setkávání / Veřmiřovský, Adam
Moje setkávání s Milošem Dokulilem / Čechová, Marie
Historie jednoho překladu (Bablerova a Zahradníčkova tlumočení Dantovy Božské komedie) / Fučík, Bedřich
Píseň o zemi / Fučík, Bedřich
Radostná setkávání (tak trochu opožděně k sedmdesátce Květuše Lepilové) / Kšicová, Danuše
Zakopaný pes aneb o tom, jak, proč a kde vznikla některá slova, jména, rčení, úsloví, pořekadla a přísloví. 2., dopln. vyd / Fučík, Bedřich