Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ009893
AutorHolubář, Zdeněk; Háková, Eva
Titel

Chápání času v mateřském jazyku. (Dílčí úkol grantu MŠMT 2-I-1/2-92 "Psychologicko-pedagogický výzkum učiva a učení žáků základní školy")

ErschienenSborník vědeckých prací Univerzity Pardubice. Série C : Ústav jazyků a humanitních studií. 1 (1995), Pardubice, Ústav jazyků a humanitních studií Univerzity Pardubice ; [1995], s. 67-70.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Česká pedolingvistika
Klassifikation (EN)Czech child language
Schlagwörterřeč dětská; čas; čeština
Schlagwörter (DE)Kindersprache; Tempus, pl. Tempora; Tschechisch
AnmerkungČas v chápání a řeči dítěte v mladším školním věku
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/9893
PURLCitation link