Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ004535
AutorKremzerová, Dagmar
Titel

Jazykové analýzy pomocí výpočetní techniky

ErschienenSpisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 2, Praha, FF UK ; 1995, s. 224-225
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Matematické, statistické a strojové zpracování češtiny
Klassifikation (EN)Mathematical, statistical, and machine processing of Czech
Schlagwörterjazyky programovací; čeština doby střední
Schlagwörter (DE)Alttschechisch (1500-1780)
AnmerkungSpeciální počítačový program JAZYK vytvořený pro lingvistické analýzy (použit pro výzkum zpracování jazyka historických pramenů ze 17. stol. na území Slezska)
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/4535
PURLCitation link