Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ004170
AutorJanota, Přemysl; Dohalská, Marie; Palková, Zdena; Ptáček, Miroslav
Titel

Current situation in the research of automatic generation of the prosodic features with the diphone synthesis of spoken Czech

ErschienenPhonetica Pragensia, 8, 1995, s. 33-58
Spracheeng
Klassifikation (CZ)Matematické, statistické a strojové zpracování češtiny
Fonetika
Klassifikation (EN)Mathematical, statistical, and machine processing of Czech
Phonetics
Schlagwörterpřízvuk slovní; takty přízvukové; syntéza difonová; mluvenost; čeština
Schlagwörter (DE)Sprachlichkeit; Tschechisch
AnmerkungAutomaticky vytvořený syntetický signál mluvené češtiny. Realizované prozodické rysy zahrnují vliv slovního přízvuku, přízvukového taktu a vliv typu věty (věty oznamovací a neukončené, otázky zjišťovací)
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/4170
PURLCitation link