Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ003800
AutorNaughton, James
Titel

Kontinuita spisovné češtiny v próze 18. století

ErschienenStudia Comeniana et historica, 25, č. 53, 1995, s. 40-54
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jednotlivá období, osobnosti, díla
Klassifikation (EN)Particular periods, personalities, works
Schlagwörterčeština; spisovnost; literatura; normy jazykové
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Schriftlichkeit; Literatur; Sprachnormen
AnmerkungNorma předobrozenské literární tradice (v homiletických a lékařských textech, v článcích prvních čes. novin a v beletristických textech z let 1720-70, obrozenští autoři na tuto normu přímo navazovali a rozvíjeli ji dál); doklady historické kontinuity spisovné češtiny
Mediumarticle
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/3800
PURLCitation link